Avu er et tilbud til alle, der er fyldt 18 år, og som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Unge under 18 år kan få adgang, hvis avu indgår som led i den unges uddannelsesplan.

Formål

Uddannelsen har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Enkeltfag på forskellige niveauer

Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage et eller flere fag ad gangen.

Fagene inden for almen voksenuddannelse (avu) dækker både fag på basisniveau, som niveaumæssigt ligger under grundskolens 9. klasse, og fag på niveauerne G, F, E og D. Niveau G svarer til 9. klasse og niveau E til 10. klasse.

Det højeste niveau D giver god faglig sammenhæng til hf-uddannelsen.

Sidst opdateret: 5. april 2019