Praktikpladssituationen ultimo december 2018

De seneste tendenser for december 2018 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder. Tallene bag kan du finde i datavarehuset.

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af december 2018 viser, at:

 • 70.865 elever er i gang med et hovedforløb. Det er lidt flere sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.988 elever, der aktivt søger praktikplads. Det er en stigning på 3 procent i forhold til samme måned sidste år. Af disse er 1.267 elever søgende med et afsluttet grundforløb, mens 2.721 er søgende i gang med et grundforløb. Det er henholdsvis 18 procent færre og 17 procent flere i forhold til samme måned sidste år.  
 • De seneste 12 måneder er der indgået 45.057 uddannelsesaftaler. Det er 6 procent flere end samme måned sidste år.

Tabel1: Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo december 2017 og 2018

December 2017 December 2018 Ændring i %
Elever med uddannelsesaftale 63.832 65.511 3 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 291 198 -32%
Elever i skolepraktik 6.447 5.156 -20 %
Elever i gang med et hovedforløb 70.570 70.865 0 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio januar 2019.

Nøgletal

Ved udgangen af december var situationen følgende:

 • 1.267 elever er søgende med et afsluttet grundforløb. Disse elever kan fordeles således:
  • 1.132 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser med skolepraktik. Det er et fald på 16 procent sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • 135 elever med afsluttet grundforløb søger praktikplads i uddannelser uden skolepraktik. Det er et fald på 32 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 2.721 elever er søgende, men samtidig i gang med et grundforløb.

Det samlede antal praktikpladssøgende elever, inklusiv praktikpladssøgende, som er i gang med et grundforløb, udgør således ved udgangen af december 3.988 elever. Det er elever, der har ret til støtte fra skolerne til deres søgning.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo december viser, at:

 • 65.511 elever har en uddannelsesaftale. Det er 3 procent flere i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
 • 198 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 32 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 5.156 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 20 procent i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 45.057 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er en stigning på 6 procent i forhold til den samme periode sidste år.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 241 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed. Det er et fald på 31 procent i forhold til samme periode sidste år.
 • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 7.061 elever. Det er et fald på 15 procent i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2017

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2017" (pdf)

Se udvalgte resultater fra Årsstatistikken (pdf)

Sidst opdateret: 25. februar 2019